Farmers dry fish in east China's Jiangsu

Source:Xinhua Published: 2018/11/10 19:46:54

A fisherwoman dries fish in Xiliandao Village of Lianyungang City in east China's Jiangsu Province, Nov. 10, 2018. (Xinhua/ Wang Jianmin)


 

A fisherwoman dries fish in Xiliandao Village of Lianyungang City in east China's Jiangsu Province, Nov. 10, 2018. (Xinhua/ Wang Jianmin)


 

Fish farmers dry fish in Xiliandao village of Lianyungang City in east China's Jiangsu Province, Nov. 10, 2018. (Xinhua/ Wang Chun)


 

Fish farmers dry fish in Xiliandao village of Lianyungang City in east China's Jiangsu Province, Nov. 10, 2018. (Xinhua/ Wang Chun)


 

A fisherwoman dries fish in Xiliandao village of Lianyungang City in east China's Jiangsu Province, Nov. 10, 2018. (Xinhua/ Wang Jianmin)


 

Fish farmers dry fish in Xiliandao village of Lianyungang City in east China's Jiangsu Province, Nov. 10, 2018. (Xinhua/ Wang Chun)


 

Posted in: CHINA

blog comments powered by Disqus