Home >> Photos

First session of 12th NPC opens

Source:Xinhua Published: 2013-3-5 20:44:58

Hu Jintao, <a href=Xi Jinping, Wu Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan and Zhang Gaoli walk to the venue for the opening meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. The first session of the 12th NPC opened in Beijing on March 5. (Xinhua/Lan Hongguang)Special Report: NPC, CPPCC Annual Sessions 2013" src="http://www.globaltimes.cn/Portals/0/attachment/2011/b7b1ce5a-e15e-44a8-8f07-225fb95f2129.jpg">
Hu Jintao, Xi Jinping, Wu Bangguo, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Liu Yunshan, Wang Qishan and Zhang Gaoli walk to the venue for the opening meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. The first session of the 12th NPC opened in Beijing on March 5. (Xinhua/Lan Hongguang)
Chinese Premier Wen Jiabao delivers the government work report during the opening meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. (Xinhua/Huang Jingwen) Special Report: NPC, CPPCC Annual Sessions 2013
Chinese Premier Wen Jiabao delivers the government work report during the opening meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. (Xinhua/Huang Jingwen)
 
 Wen Jiabao (L bottom) shakes hands with Li Keqiang after he delivered the government work report during the opening meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. The first session of the 12th NPC opened in Beijing on March 5. (Xinhua/Wang Song)
 Wen Jiabao (L bottom) shakes hands with Li Keqiang after he delivered the government work report during the opening meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. The first session of the 12th NPC opened in Beijing on March 5. (Xinhua/Wang Song)
 
Zhang Dejiang presides over the opening meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. (Xinhua/Lan Hongguang)
Zhang Dejiang presides over the opening meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. (Xinhua/Lan Hongguang)
 
The first session of the 12th National People's Congress (NPC) opens at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. (Xinhua/Ding Lin)
The first session of the 12th National People's Congress (NPC) opens at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. (Xinhua/Ding Lin)
 
The first session of the 12th National People's Congress (NPC) opens at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. (Xinhua/Yang Zongyou)
The first session of the 12th National People's Congress (NPC) opens at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. (Xinhua/Yang Zongyou)
 
The first session of the 12th National People's Congress (NPC) opens at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. (Xinhua/Liu Jiansheng)
The first session of the 12th National People's Congress (NPC) opens at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. (Xinhua/Liu Jiansheng)
 
Foreign ambassadors and diplomats audit the opening meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. (Xinhua/Xie Huanchi) 
Foreign ambassadors and diplomats audit the opening meeting of the first session of the 12th National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, March 5, 2013. (Xinhua/Xie Huanchi) 

Posted in: China, Photo News, Galleries