GT reporters' itinerary

Source:Globaltimes.cn Published: 2014-5-22 15:36:07

GT reporter Liu Sha in Shaanxi Province (May 21-23)

Xi'an

GT reporter Liu Sha in Gansu Province (May 24-26)

May 24 Lanzhou

May 24 - 25 Zhangye

May 26 Dunhuang

GT reporter Liu Sha in Xinjiang Uyghur Autonomous Region (May 26-30)

May 27 Urumqi

May 27 Changji

May 28  Yining, Huoerguosi port, Huoerguosi Economic Development Zone, Huocheng county

May 29 - 30 Kashi

GT reporter Wang Wenwen in Kazakhstan (June 1-3)

June 1 Almaty

June 2 - 3 Astana

GT reporter Wang Wenwen in Uzbekistan (June 3-7)

June 3 - 4 Tashkent

June 5 Samarqand

June 6 Pengsheng Industrial Park

GT reporter Wang Wenwen in Turkey (June 7-10)

June 7 – 8 Istanbul

June 8 – 9 Ankara

June 10 IstanbulPosted in:

blog comments powered by Disqus