Blooming bauhinia flowers in China's Guangxi
By Li Hanchi and Qin Ke, Published: 2022-04-21 17:50:45
Photo: Li Hanchi
Editor's Note:
Bauhinia flowers come into full bloom in April in the urban area of Liuzhou, South China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, turning the city into a fairyland. (Photos: Li Hanchi and Qin Ke)

Photo: Li Hanchi
Photo: Li Hanchi
Photo: Li Hanchi
Photo: Li Hanchi
Photo: Li Hanchi
Photo: Li Hanchi
Photo: Li Hanchi
Photo: Qin Ke
Photo: Qin Ke
Photo: Qin Ke
Photo: Qin Ke
Photo: Li Hanchi