PHOTO / CHINA
Ceramic painting in north China's Hebei
Published: May 28, 2019 10:17 AM

Ceramic painter Yang Yuhui paints in a studio in Shijiazhuang City, north China's Hebei province, May 27, 2019. (Xinhua/Xu Jianyuan)


 

Ceramic painter Yang Yuhui paints in a studio in Shijiazhuang City, north China's Hebei province, May 27, 2019. (Xinhua/Xu Jianyuan)


 

Ceramic painter Yang Yuhui paints in a studio in Shijiazhuang City, north China's Hebei province, May 27, 2019. (Xinhua/Xu Jianyuan)


 

Ceramic painter Yang Yuhui paints in a studio in Shijiazhuang City, north China's Hebei province, May 27, 2019. (Xinhua/Xu Jianyuan)