PHOTO / CHINA
Autumn view of Keketuohai scenic area in Xinjiang
Published: Sep 24, 2020 08:55 AM

Photo taken on Sept. 21, 2020 shows an autumn view of the Keketuohai scenic area in Fuyun County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)


 

Photo taken on Sept. 21, 2020 shows an autumn view of the Keketuohai scenic area in Fuyun County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)


 

Photo taken on Sept. 21, 2020 shows an autumn view of the Keketuohai scenic area in Fuyun County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)


 

Photo taken on Sept. 21, 2020 shows an autumn view of the Keketuohai scenic area in Fuyun County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)


 

Aerial photo taken on Sept. 21, 2020 shows an autumn view of the Keketuohai scenic area in Fuyun County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)


 

Aerial photo taken on Sept. 21, 2020 shows an autumn view of the Keketuohai scenic area in Fuyun County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)


 

Aerial photo taken on Sept. 21, 2020 shows tourists visiting the Keketuohai scenic area in Fuyun County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Sadat)


 

Aerial photo taken on Sept. 21, 2020 shows a village near the Keketuohai scenic area in Fuyun County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Zhang Yudong)