PHOTO / CHINA
Blooming azalea flowers seen at Longquan Mountain in Guizhou
Published: Apr 27, 2021 08:11 AM
Tourists view blooming azalea flowers at Longquan Mountain in Danzhai County, southwest China's Guizhou Province, April 26, 2021.(Photo: Xinhua)

Tourists view blooming azalea flowers at Longquan Mountain in Danzhai County, southwest China's Guizhou Province, April 26, 2021.(Photo: Xinhua)


 
Tourists view blooming azalea flowers at Longquan Mountain in Danzhai County, southwest China's Guizhou Province, April 26, 2021.(Photo: Xinhua)

Tourists view blooming azalea flowers at Longquan Mountain in Danzhai County, southwest China's Guizhou Province, April 26, 2021.(Photo: Xinhua)


 
Aerial photo taken on April 26, 2021 shows tourists viewing blooming azalea flowers at Longquan Mountain in Danzhai County, southwest China's Guizhou Province.(Photo: Xinhua)

Aerial photo taken on April 26, 2021 shows tourists viewing blooming azalea flowers at Longquan Mountain in Danzhai County, southwest China's Guizhou Province.(Photo: Xinhua)


 
Tourists view blooming azalea flowers at Longquan Mountain in Danzhai County, southwest China's Guizhou Province, April 26, 2021.(Photo: Xinhua)

Tourists view blooming azalea flowers at Longquan Mountain in Danzhai County, southwest China's Guizhou Province, April 26, 2021.(Photo: Xinhua)