PHOTO / CHINA
Macaques in Zhangjiajie, Hunan
Published: Dec 30, 2021 12:14 AM
A macaque rests at Huangshizhai Village of Wulingyuan scenic spot in Zhangjiajie, central China's Hunan Province, Dec. 29, 2021. (Photo by Wu Yongbing/Xinhua)

A macaque rests at Huangshizhai Village of Wulingyuan scenic spot in Zhangjiajie, central China's Hunan Province, Dec. 29, 2021. (Photo by Wu Yongbing/Xinhua)


 
A macaque is seen at Huangshizhai Village of Wulingyuan scenic spot in Zhangjiajie, central China's Hunan Province, Dec. 29, 2021. (Photo by Wu Yongbing/Xinhua)

A macaque is seen at Huangshizhai Village of Wulingyuan scenic spot in Zhangjiajie, central China's Hunan Province, Dec. 29, 2021. (Photo by Wu Yongbing/Xinhua)


 
Macaques rest at Huangshizhai Village of Wulingyuan scenic spot in Zhangjiajie, central China's Hunan Province, Dec. 29, 2021. (Photo by Wu Yongbing/Xinhua)

Macaques rest at Huangshizhai Village of Wulingyuan scenic spot in Zhangjiajie, central China's Hunan Province, Dec. 29, 2021. (Photo by Wu Yongbing/Xinhua)


 
Macaques are seen at Huangshizhai Village of Wulingyuan scenic spot in Zhangjiajie, central China's Hunan Province, Dec. 29, 2021. (Photo by Wu Yongbing/Xinhua)

Macaques are seen at Huangshizhai Village of Wulingyuan scenic spot in Zhangjiajie, central China's Hunan Province, Dec. 29, 2021. (Photo by Wu Yongbing/Xinhua)