PHOTO / CHINA
High-speed train runs on bridge above fields in Binyang, Guangxi
Published: Apr 05, 2022 06:21 PM
In this aerial photo, a high-speed train runs on the bridge above fields in Binyang County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 4, 2022. (Xinhua/Huang Xiaobang)
In this aerial photo, a high-speed train runs on the bridge above fields in Binyang County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 4, 2022. (Xinhua/Huang Xiaobang)


 
In this aerial photo, a high-speed train runs on the bridge above fields in Binyang County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 4, 2022. (Xinhua/Huang Xiaobang)
In this aerial photo, a high-speed train runs on the bridge above fields in Binyang County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 4, 2022. (Xinhua/Huang Xiaobang)


 
In this aerial photo, a high-speed train runs on the bridge above fields in Binyang County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 4, 2022. (Xinhua/Huang Xiaobang)
In this aerial photo, a high-speed train runs on the bridge above fields in Binyang County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 4, 2022. (Xinhua/Huang Xiaobang)


 
In this aerial photo, a high-speed train runs on the bridge above fields in Binyang County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 4, 2022. (Xinhua/Huang Xiaobang)
In this aerial photo, a high-speed train runs on the bridge above fields in Binyang County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, April 4, 2022. (Xinhua/Huang Xiaobang)