PHOTO / CHINA
Scenery along Mergel Gol River in Hulun Buir, Inner Mongolia
Published: Jun 12, 2022 08:19 PM
Aerial photo taken on June 10, 2022 shows horses crossing the Mergel Gol River in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)

Aerial photo taken on June 10, 2022 shows horses crossing the Mergel Gol River in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)


 
Photo taken on June 10, 2022 shows scenery along the Mergel Gol River in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)

Photo taken on June 10, 2022 shows scenery along the Mergel Gol River in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)


 
Photo taken on June 10, 2022 shows scenery along the Mergel Gol River in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)

Photo taken on June 10, 2022 shows scenery along the Mergel Gol River in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)


 
Photo taken on June 10, 2022 shows scenery along the Mergel Gol River in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)

Photo taken on June 10, 2022 shows scenery along the Mergel Gol River in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)


 
Photo taken on June 10, 2022 shows scenery along the Mergel Gol River in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)

Photo taken on June 10, 2022 shows scenery along the Mergel Gol River in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Li Zhipeng)