PHOTO / CHINA
In pics: Lhalu wetland in Lhasa
Published: Jun 14, 2022 06:57 PM
Photo taken on June 13, 2022 shows the Lhalu wetland in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)
Photo taken on June 13, 2022 shows the Lhalu wetland in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)


 
Photo taken on June 13, 2022 shows the Lhalu wetland in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)
Photo taken on June 13, 2022 shows the Lhalu wetland in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)


 
Photo taken on June 13, 2022 shows the Lhalu wetland in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)
Photo taken on June 13, 2022 shows the Lhalu wetland in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region. (Xinhua/Jiang Fan)