PHOTO / CHINA
Torrential rain hits Fujian
Published: Jun 15, 2022 08:17 PM
The Jinshan Temple is flooded by the rising Wulongjiang River water in Fuzhou, Fujian Province, June 14, 2022. (Photo: China News Service/Zhang Bin)
The Jinshan Temple is flooded by the rising Wulongjiang River water in Fuzhou, Fujian Province, June 14, 2022. (Photo: China News Service/Zhang Bin)


 
The Jinshan Temple is flooded by the rising Wulongjiang River water in Fuzhou, Fujian Province, June 14, 2022. (Photo: China News Service/Zhang Bin)
The Jinshan Temple is flooded by the rising Wulongjiang River water in Fuzhou, Fujian Province, June 14, 2022. (Photo: China News Service/Zhang Bin)


 
Aerial view of Jiangbin wetland park submerged in floodwater after torrential rain in Fuzhou, Fujian Province, June 15, 2022. (Photo: China News Service/Wang Dongming)
Aerial view of Jiangbin wetland park submerged in floodwater after torrential rain in Fuzhou, Fujian Province, June 15, 2022. (Photo: China News Service/Wang Dongming)


 
Ferry port to Jinshan Temple is submerged by floodwater in Fuzhou, Fujian Province, June 14, 2022. (Photo: China News Service/Zhang Bin)
Ferry port to Jinshan Temple is submerged by floodwater in Fuzhou, Fujian Province, June 14, 2022. (Photo: China News Service/Zhang Bin)


 
Aerial view of Jiangbin wetland park submerged in floodwater after torrential rain in Fuzhou, Fujian Province, June 15, 2022. (Photo: China News Service/Wang Dongming)
Aerial view of Jiangbin wetland park submerged in floodwater after torrential rain in Fuzhou, Fujian Province, June 15, 2022. (Photo: China News Service/Wang Dongming)