PHOTO / CHINA
People watch dragon dance in Hong Kong
Published: Jan 29, 2023 10:13 AM
People watch dragon dance in Hong Kong, south China, on Jan. 28, 2023.(Photo: Xinhua)

People watch dragon dance in Hong Kong, south China, on Jan. 28, 2023.(Photo: Xinhua)


 
People watch dragon dance in Hong Kong, south China, on Jan. 28, 2023.(Photo: Xinhua)

People watch dragon dance in Hong Kong, south China, on Jan. 28, 2023.(Photo: Xinhua)