PHOTO / CHINA
Migratory birds return to Bayanbulak Wetland in Xinjiang
Published: Mar 26, 2023 11:41 AM
Migratory birds fly over Bayanbulak Wetland in northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region in Spring. (Photo/China News Service)

Migratory birds fly over Bayanbulak Wetland in northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region in Spring. (Photo/China News Service)


 
Migratory birds fly over Bayanbulak Wetland in northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region in Spring. (Photo/China News Service)

Migratory birds fly over Bayanbulak Wetland in northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region in Spring. (Photo/China News Service)


 
Migratory birds rest at Bayanbulak Wetland in northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region in Spring. (Photo/China News Service)

Migratory birds rest at Bayanbulak Wetland in northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region in Spring. (Photo/China News Service)


 
Swans rest at Bayanbulak Wetland in northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region in Spring. (Photo/China News Service)

Swans rest at Bayanbulak Wetland in northwest China's Xinjiang Uyghur Autonomous Region in Spring. (Photo/China News Service)