PHOTO / CHINA
Winter tourism gaining popularity in Xinjiang's Tianshan Village
Published: Jan 03, 2024 10:46 AM
Tourists have fun at a sightseeing platform near Tianshan Village of Tiechanggou Town in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Jan. 1, 2024. (Photo: Xinhua)

Tourists have fun at a sightseeing platform near Tianshan Village of Tiechanggou Town in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Jan. 1, 2024. (Photo: Xinhua)


 
This aerial photo taken on Jan. 1, 2024 shows a view of Tianshan Village of Tiechanggou Town in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Photo: Xinhua)

This aerial photo taken on Jan. 1, 2024 shows a view of Tianshan Village of Tiechanggou Town in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Photo: Xinhua)


 
Tourists have fun at a sightseeing platform near Tianshan Village of Tiechanggou Town in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Jan. 1, 2024. (Photo: Xinhua)

Tourists have fun at a sightseeing platform near Tianshan Village of Tiechanggou Town in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Jan. 1, 2024. (Photo: Xinhua)


 
Tourists have fun at a sightseeing platform near Tianshan Village of Tiechanggou Town in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Jan. 1, 2024. (Photo: Xinhua)

Tourists have fun at a sightseeing platform near Tianshan Village of Tiechanggou Town in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Jan. 1, 2024. (Photo: Xinhua)