PHOTO / CHINA
Flowery headwear brings benefits to residents in Xunpu Village, Fujian
Published: Jan 28, 2024 12:02 PM
A villager pins a flowery headwear for a tourist at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Jan. 26, 2024. (Xinhua/Wei Peiquan)

A villager pins a flowery headwear for a tourist at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Jan. 26, 2024. (Xinhua/Wei Peiquan)


 
Tourists wearing flowery headwear take selfies at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Jan. 26, 2024.(Xinhua/Wei Peiquan)

Tourists wearing flowery headwear take selfies at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Jan. 26, 2024.(Xinhua/Wei Peiquan)


 
Tourists wearing flowery headwear pose for photos at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Jan. 26, 2024.(Xinhua/Wei Peiquan)

Tourists wearing flowery headwear pose for photos at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Jan. 26, 2024.(Xinhua/Wei Peiquan)


 
A girl shows her flowery headwear via livestream at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Jan. 26, 2024.(Xinhua/Wei Peiquan)

A girl shows her flowery headwear via livestream at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Jan. 26, 2024.(Xinhua/Wei Peiquan)


 
Tourists wearing flowery headwear are seen at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Jan. 26, 2024. (Xinhua/Wei Peiquan)

Tourists wearing flowery headwear are seen at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Jan. 26, 2024. (Xinhua/Wei Peiquan)


 
Tourists wearing flowery headwear are seen at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Jan. 26, 2024.(Xinhua/Wei Peiquan)

Tourists wearing flowery headwear are seen at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Jan. 26, 2024.(Xinhua/Wei Peiquan)


 
A tourist in a flowery headwear poses for photos at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Jan. 26, 2024.(Xinhua/Wei Peiquan)

A tourist in a flowery headwear poses for photos at Xunpu Village of Quanzhou City, southeast China's Fujian Province, Jan. 26, 2024.(Xinhua/Wei Peiquan)