PHOTO / CHINA
Visitors enjoy beauty of blooming rapeseed flowers in Jiangsu
Published: Mar 25, 2024 07:12 PM
Visitors enjoyed the golden yellow beauty of the blooming rapeseed flowers on March 24 during a spring village tour in Suzhou, East China's Jiangsu Province. Photos: CFP

Visitors enjoyed the golden yellow beauty of the blooming rapeseed flowers on March 24 during a spring village tour in Suzhou, East China's Jiangsu Province. Photos: CFP


 
Visitors enjoyed the golden yellow beauty of the blooming rapeseed flowers on March 24 during a spring village tour in Suzhou, East China's Jiangsu Province. Photos: CFP

Visitors enjoyed the golden yellow beauty of the blooming rapeseed flowers on March 24 during a spring village tour in Suzhou, East China's Jiangsu Province. Photos: CFP


 
Visitors enjoyed the golden yellow beauty of the blooming rapeseed flowers on March 24 during a spring village tour in Suzhou, East China's Jiangsu Province. Photos: CFP

Visitors enjoyed the golden yellow beauty of the blooming rapeseed flowers on March 24 during a spring village tour in Suzhou, East China's Jiangsu Province. Photos: CFP


 
Visitors enjoyed the golden yellow beauty of the blooming rapeseed flowers on March 24 during a spring village tour in Suzhou, East China's Jiangsu Province. Photos: CFP

Visitors enjoyed the golden yellow beauty of the blooming rapeseed flowers on March 24 during a spring village tour in Suzhou, East China's Jiangsu Province. Photos: CFP