INFOGRAPHIC / XINJIANG
Xinjiang has never been “East Turkistan”
Published: Jul 21, 2019 04:27 PM

Photo: GT