INFOGRAPHIC / XINJIANG
Xinjiang’s development in the past decade
Published: Aug 27, 2022 09:19 PM
Xinjiang’s development in the past decade Graphic:GT

Xinjiang’s development in the past decade Graphic:GT


 
Xinjiang's development in the past decade Graphic: Feng Qingyin/GT

Xinjiang's development in the past decade Graphic: GT


 

 
Xinjiang’s development in the past decade Graphic:GT

Xinjiang’s development in the past decade Graphic:GT


 
Xinjiang’s development in the past decade Graphic:GT

Xinjiang’s development in the past decade Graphic:GT